messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
home รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์กาาบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2566


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก