องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group กองคลัง
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพรรนิภา พะโคนิราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายกวิน ธรรมสริต)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นางสาวภัศฐ์ชนกมล สิงห์คำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเบญจภรณ์ นาทราย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศิรานนท์ ภูยาฟ้า
คนงานทั่วไป
โทร : 0864461423
นางสาวอัจฉรา สายสะอาด
จ้างเหมาบริการ