messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
group กองคลัง
(นางอรนุมา บุญพุฒ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0933208044
(นางสาวพรรนิภา พะโคนิราช)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( ว่าง )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
(นางนิลรดา กลยาณีย์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวภัศฐ์ชนกมล สิงห์คำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายอำพล ภูยาฟ้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายทักศิลป์ บัวคำ)
คนงาน
(นายสมอาจ บุตรี)
พนักงานขับรถยนต์

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก