messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ ที่มาลงทะเบียนเดือนเมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview6
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับโอนพนกงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview15
แผนจัดหาพัสดุ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview45
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview286
แผนจัดหาพัสดุ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview434
แผนจัดหาพัสดุ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก