องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชุมประชาคมแผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภดส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ เรื่องไม่มีผู้มาสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมินITA ประจำปี ๒๕๖๕ การรายงานผลการจัดทำและติดตามผลการควบคุมภายใน ๒๕๖๔ และการจัดทำควบคุมภายใน ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๔ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการประกาศบัญชีและแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
1 - 20 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7