messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ ที่มาลงทะเบียนเดือนเมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 6
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 17
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับโอนพนกงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 50
กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 66
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 82
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่ง แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 101
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 190 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก