องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 27
photo กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 43
photo ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 60
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่ง แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 35
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รณรงค์ต่อต้านการทุจริต (์No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 39
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 180 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9