messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้1,356
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,422
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
ขุดลอกแหลงน้ำ
ธนาคารขยะ รีไซเคิล
 
image วารสารประชาสัมพันธ์
ขุดลอกแหลงน้ำ
กิจกรรม เข้าแถวเคารพรงชาติไทย ร้องเพลงชาติ
โครงการศึกษาปราชญ์ชุมชน
โครงการศึกษาปราชญ์ชุมชo
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลโพธิ์ตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview77
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview51
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview47
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview59

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสมคิด ลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
นายสมคิด ลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ติดต่อ
เว็บมาสเตอร์
รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รายงาน
กิจการสภา
เว็บไซต์
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
เงินอุดหนุน
ดูแลเด็กแรกเกิด
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่
ท่องเที่ยวในตำบล
แนะนำ
ร้านอาหาร
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพธิ์ตาก

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก