messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อาคารผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภาวนา ทีระฆัง ถึง หนองเอือด (นางจาณิดา ทีระฆัง) หมู่ที่ ๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมบัติ อาคะนิช ถึง นายลม โมลคะลา หมู่ที่ ๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่่ที่ ๓ สายนานางเพียร ถึง นานางหนิง นันศรี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่่ที่ ๒ สายนายประจง ถึง นายสุรัตน์ จันเพ็ญ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองค้าโคกกุงหมู่ที่ ๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง หมู่ที่ ๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองค้าโคกกุง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กโคกก่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๔-๑๐ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบพร้อมคนขับ จ้างดำเนินงานขุดแนวท่อระบายน้ำและเทหูช้าง บ้านโพธิ์ตาก หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL in one พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมระหว่างตำบลโพธิ์ตาก ถึง ตำบลนาทราย บ้านดอนยานาง) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมระหว่างตำบลโพธิ์ตาก ถึง ตำบลนาทราย บ้านดอนยานาง) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างดำเนินงานจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ-เทหูช้าง หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนเนอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนเนอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการแรงงานดำเนินงานวางท่อระบายน้ำพร้อมยาแนว และผนังกันน้ำเซาะ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ (สายประปา - หนองกระจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมระหว่างตำบลโพธิ์ตาก ถึง ตำบลนาทราย บ้านดอนยานาง) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการแรงงานดำเนินงานวางท่อระบายน้ำพร้อมยาแนว และผนังกันน้ำเซาะ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ (สายประปา - หนองกระจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายสีใคร น้อยวงค์ถึงบ้านนายประสิทธิ์) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายประวัติ นวนตา ถึงบ้านนายอินตอง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๙ (บ้านยายสีทน ไชยมาตร ถึงบ้านนายประสิทธิ์ อินติยะ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนายบุญเพ็ง สิงห์คำ ถึงบ้านนางยศวิมล หาวงศ์ หมู่ที่ ๘ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ศพด.หนองค้าโคกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางรถกระบะสี่ประตู (NISSAN) ทะเบียน กฉ ๘๗๗๔ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 1785 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก