messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 55
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 180
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 149
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 134
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 141
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 149
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 94
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 283
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 263
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 260
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 292
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 286
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 266
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 329
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 286
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก