องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [20 มีนาคม 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภาย.o (IIT) [16 มกราคม 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [16 มกราคม 2566]
กิจกรรมขับร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนไทย รวมถึงสร้างการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ [11 พฤษภาคม 2565]
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [4 เมษายน 2565]
ภาพจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก [25 มีนาคม 2565]
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 [16 มีนาคม 2565]
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [7 มีนาคม 2565]
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากก [24 กุมภาพันธ์ 2565]
คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก [15 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)