องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
place สถานที่สำคัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (6 ภาพ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง (19 ภาพ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ตาก (17 ภาพ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขเกษม (14 ภาพ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคาโคกกุง (14 ภาพ)
หอบังคับการบินนครพนม (10 ภาพ)
หน่วยบินสนับสนุนการบิน ๒๓๘ (11 ภาพ)
ศูนย์อปพร อบต.โพธิ์ตาก (7 ภาพ)
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)