messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 47
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
รายงานฐานะการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 274
รายงานผลการดำเนินโครงการปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก