ชื่อเรื่อง : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปี2563
รายละเอียด : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : h0zpbHFFri30230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HJwRd75Fri30244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jMJlm7CFri30250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : shTrrMyFri30301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้