messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 185
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 138
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 99
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 290
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 268
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 264
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 296
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 292
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 271
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 337
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก