messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายยอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 30
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 43
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 91
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 258
ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 266
ผลการดำเนินการโครงการคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก