องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

“แหล่งน้ำมีคุณภาพและเพียงพอ ถนนปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ ”

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54
folder รายงานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานประชุม สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาฯ สามัญ (สมัยที่ 3) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานประชุม สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ (สมัยแรก) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาฯ (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสมคิด ลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
นายสมคิด ลังกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
โทร : 0813768071
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ติดต่อ
เว็บมาสเตอร์
รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ
รายงาน
กิจการสภา
เว็บไซต์
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
เงินอุดหนุน
ดูแลเด็กแรกเกิด
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่
ท่องเที่ยวในตำบล
แนะนำ
ร้านอาหาร
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
หลักเกณฑ์
ประมวลจริยธรรม
ศูนย์ยุติธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพธิ์ตาก