องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมารส 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1