messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมารส 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมารส 1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49
รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมารส 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 269
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 293
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 281
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
แผนการใช้จ่ายเงิน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก