ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ (Mitsubishi) ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๖-๔๗-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง