ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง