ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายจุดรวมพลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง