ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากจึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : Wlv94FXTue34729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้