ชื่อเรื่อง : คณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสมคิด ลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ได้มอบหมายให้นายกานต์ จันทร์เพ็ญ นายวิเชียร พระพรม รองนายกฯ เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองค้า บ้านโคกก่อง บ้านหนองบัว บ้านหน้าฐานบิน รวม ๖ ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : drcurO5Fri40244.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RyJRtSsFri40302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : salQcVdFri40302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ob3BOASFri40302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XpLJ4YjFri40302.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UtzsUQkFri40323.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้