ชื่อเรื่อง : คณะผู้บริหารมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาราษฎรบ้านโคกกุง หมู่ที่ ๓ กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้สวนยางพารา) ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
รายละเอียด : นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก มอบหมายให้นายวิเชียร พระพรม รองนายกฯและนายสังข์ สายสะอาด เลขาฯ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดอัคคีภัย(ไฟไหม้สวนยางพารา)ของนายเลียง สายสะอาด ซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางพาราเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เป็นเงินจำนวน 29,700 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก คราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : albG1yXWed31006.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้